วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
รายงานขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม
23  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำ ออกแบบพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง