รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การขายพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง [ 8 ก.พ. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 27 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 27 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่น้อย [ 22 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่น้อย ตำบลโจดม่วง [ 9 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่ [ 7 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................................................................................
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]
....................................................................................................................................................
ประเกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]
....................................................................................................................................................
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]
....................................................................................................................................................
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิ.ย. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]
....................................................................................................................................................