องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


รายงานการัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานการัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง