องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
   
 

  วันนี้อบต.โจดม่วงออกซ่อมน้ำปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอนะ...
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนัก...
  วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ท่านนายก จักรพันธ์ เลาะหะนะ แ...
     

 
ประชาคมอาเซียน ASEAN
 


ออนไลน์          1    คน
วันนี้                 1    คน
สัปดาห์นี้           0    คน
เดือนนี้              29    คน
ปีนี้                   29   คน
ทั้งหมด             29    คน
เริ่มใช้งาน 23 พฤศจิกายน 2565
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เลขที่ 60 หมู่ 10 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160
 โทรศัพท์ 045-826-408  โทรสาร 045-826-408
Email : jodmuang6332203@gmail.com
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign