องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ 12 พ.ค. 2566 ]27
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมาวด ๕ การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 24 พ.ย. 2565 ]34
3 ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ ๒๕๖๐ [ 24 พ.ย. 2565 ]33