องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดรับสมัครนักเรียน ศพด.โจดม่วง [ 22 ก.พ. 2566 ]6
2 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ [ 17 ม.ค. 2566 ]44
3 รับซื้อขยะเดือนมกราคม 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]2
4 แจ้งประชาสัมพันธ์🎉🎉 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. กองช่าง อบต.โจดม่วง จะทำการเปลี่ยนทรายและทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปา สายบ้านโจดม่วง - บ้านตาด่าง จึงงดจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลาดังกล่าว [ 6 ธ.ค. 2565 ]25
5 ประกาศ ภ.ด.ส. 3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]38
6 ประกาศ ภ.ดส. 1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]14
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 25 พ.ย. 2565 ]9
8 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]15
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]15
10 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ใน สายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 16 ส.ค. 2564 ]12
11 ตารางรับซื้อขยะประจำเดือน เมษายน 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]8
12 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]7
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 5 ก.พ. 2564 ]7
14 ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อการดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ส.ค. 2563 ]7
15 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 1 ต.ค. 2561 ]10