องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2566 ]6
2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม5บทความ [ 27 ต.ค. 2566 ]10
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม5บทความ [ 27 ต.ค. 2566 ]6
4 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรด้วยระบบ Local MOOC [ 25 ต.ค. 2566 ]7
5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังชยะเปียก [ 18 ต.ค. 2566 ]17
6 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง [ 23 ส.ค. 2566 ]32
7 กองสวัสดิการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพตำบลโจดม่วง [ 7 ส.ค. 2566 ]34
8 ประชาสัมพันธ์ การจ่ายน้ำประปาหนองกระเดา หมู่ 8 [ 20 ก.ค. 2566 ]25
9 ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะ เดือน กรกฏาคม 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]27
10 วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]21
11 กำหนดการออกเก็บขยะ เดือน พฤษภาคม 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]30
12 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอกก่่อนกำหนด [ 25 เม.ย. 2566 ]34
13 กำหนดรับสมัครนักเรียน ศพด.โจดม่วง [ 22 ก.พ. 2566 ]38
14 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ [ 17 ม.ค. 2566 ]77
15 รับซื้อขยะเดือนมกราคม 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]33
16 แจ้งประชาสัมพันธ์🎉🎉 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. กองช่าง อบต.โจดม่วง จะทำการเปลี่ยนทรายและทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปา สายบ้านโจดม่วง - บ้านตาด่าง จึงงดจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลาดังกล่าว [ 6 ธ.ค. 2565 ]55
17 ประกาศ ภ.ด.ส. 3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]67
18 ประกาศ ภ.ดส. 1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]41
19 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 25 พ.ย. 2565 ]38
20 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]42
 
หน้า 1|2