องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว [ 2 พ.ค. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์โครงการสาวไทยแก้มแดง [ 22 เม.ย. 2567 ]7
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ [ 22 มี.ค. 2567 ]6
4 กิจกรรม "moi waste Bank Week" มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ 19 มี.ค. 2567 ]14
5 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.2540 [ 11 มี.ค. 2567 ]5
6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม5บทความ [ 29 ม.ค. 2567 ]16
7 ประชาสัมพันธ์กฎหมาย"สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนก" [ 16 ม.ค. 2567 ]17
8 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]16
9 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2566 ]21
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม5บทความ [ 27 ต.ค. 2566 ]28
11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม5บทความ [ 27 ต.ค. 2566 ]21
12 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรด้วยระบบ Local MOOC [ 25 ต.ค. 2566 ]23
13 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังชยะเปียก [ 18 ต.ค. 2566 ]33
14 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง [ 23 ส.ค. 2566 ]50
15 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับกำรปฏิบัติหน้ำ ที่โดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 ส.ค. 2566 ]2
16 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง [ 23 ส.ค. 2566 ]2
17 กองสวัสดิการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพตำบลโจดม่วง [ 7 ส.ค. 2566 ]47
18 ประชาสัมพันธ์ การจ่ายน้ำประปาหนองกระเดา หมู่ 8 [ 20 ก.ค. 2566 ]43
19 ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะ เดือน กรกฏาคม 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]39
20 วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]42
 
หน้า 1|2|3