องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ภ.ด.ส. 3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]0
2 ประกาศ ภ.ดส. 1 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]0
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช [ 25 พ.ย. 2565 ]0
4 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565 [ 26 ต.ค. 2565 ]0
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ต.ค. 2564 ]0
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ใน สายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 16 ส.ค. 2564 ]0
7 ตารางรับซื้อขยะประจำเดือน เมษายน 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]0
8 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]0
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 5 ก.พ. 2564 ]0
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่งเพื่อการดูแลผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 3 ส.ค. 2563 ]0
11 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) [ 1 ต.ค. 2561 ]0