องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะ เดือน กรกฏาคม 2566

    รายละเอียดข่าว

📢📢ประชาสัมพันธ์# การรับซื้อขยะตามโครงการลดคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (3Rs) 🚮🚮

📮📮สิ่งที่แนบมาด้วย: กำหนดการรับซื้อขยะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566

📌📌**หมายเหตุ เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 🗓️⏰

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน    เอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะ เดือน กรกฏาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ