องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
  วันนี้อบต.โจดม่วงออกซ่อมน้ำปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอนะ...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนัก...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 1]
 
  วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ท่านนายก จักรพันธ์ เลาะหะนะ แ...[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 1]
 
  อบต.โจดม่วง ได้มองสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภั...[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 0]
 
  ภาระกิจ​ นายกจักร​พันธ์​ เลาะ&#...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 0]
 
  ขอบคุณท่านนายกจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายก อบต.โจดม่วง ...[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 0]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 0]
 
  ประชุมสภา อบต.โจดม่วง ครั้งที่ 1 เพื่อเลือก ประธาน...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 0]
 
  รณรงค์ การเลือกตั้ง  ขอเชิญชวน พ่อ...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 0]
 
  ช่วยได้ช่วยกันก่อนครับ เพื่อพี่น้องบ้านเรา เตรียมโ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 0]
 
  👉รับการตรวจ 👉การประเมินประสิทธิภาพ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท เพื่อป้องกัน...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 0]
 

หน้า 1|2