องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-03-14][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง สมัย สามัญ ...[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมพิธีแสดงความรักและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด...[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 38]
 
  ออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567[วันที่ 2024-02-20][ผู้อ่าน 23]
 
  ซ่อมแซ่มไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านดู่น้อย หมู่ 9[วันที่ 2024-02-19][ผู้อ่าน 18]
 
  การประชุมตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ภายใต้ง...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 21]
 
  งานวัฒนธรรมชนลาว-เผ่าเยอ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม ปีงบประ...[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน มกราคม 2567[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[วันที่ 2024-01-13][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2566[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 19]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้้า ส่องสว่าง บ้านชาดโง หมู่ 8[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 9]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11