องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
  ขอบคุณท่านนายกจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายก อบต.โจดม่วง ...[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 1]
 
  ประชุมสภา อบต.โจดม่วง ครั้งที่ 1 เพื่อเลือก ประธาน...[วันที่ 2022-01-04][ผู้อ่าน 4]
 
  รณรงค์ การเลือกตั้ง  ขอเชิญชวน พ่อ...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 3]
 
  ช่วยได้ช่วยกันก่อนครับ เพื่อพี่น้องบ้านเรา เตรียมโ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 1]
 
  👉รับการตรวจ 👉การประเมินประสิทธิภาพ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท เพื่อป้องกัน...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 3]
 
  7 วันอันตราย เริ่มแล้ว ขอให้พี่น้อง ตำบลโจดม่วง ใช...[วันที่ 2021-04-11][ผู้อ่าน 0]
 
  การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโจดม่วง[วันที่ 2021-02-11][ผู้อ่าน 0]
 

|1หน้า 2