องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

  ซ่อมแซมน้ำประปา บ้านโจดม่วง หมู่ 10[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 20]
 
  ซ่อมแซ่มไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านชาดโง หมู่ 8[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการรับซื้อขยะ ประจำเดือนสิงหาคม 2566[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 21]
 
  ซ่อมแซ่มไฟฟ้าสองสว่าง บ้านผักผ่อง[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 20]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านชาดโง[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 17]
 
  กองสวัสดิการ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพตำบลโจด...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-08-04][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการเด็กและเยาวชนตำบลโจดม่วง จิตอาสา พัฒนาสิ่งแ...[วันที่ 2023-07-25][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด เปลี่ยนหิน ทราย ล้างถังกรองน้ำป...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 19]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8