องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ การจ่ายน้ำประปาหนองกระเดา หมู่ 8

    รายละเอียดข่าว

📢📢 แจ้งประชาสัมพันธ์🎉🎉

วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2566 กองช่าง อบต.โจดม่วง จะทำการเปลี่ยนหินกรองทรายและทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปาหนองกระเดา สายบ้านชาดโง หมู่ ๘, บ้านดอนทัพควาย หมู่ ๒ และบ้านครั่ง หมู่ 6 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงงดจ่ายน้ำประปา ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้น้ำประปาหนองกระเดา บ้านชาดโง หมู่ 8, บ้านดอนทัพควาย หมู่ 2 และบ้านครั่งน้อย หมู่ 6 ได้สำรองน้ำประปาเพื่อไว้ใช้ให้เพียงพอ

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาส นี้    เอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายน้ำประปาหนองกระเดา หมู่ 8
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ