องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์🎉🎉 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. กองช่าง อบต.โจดม่วง จะทำการเปลี่ยนทรายและทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปา สายบ้านโจดม่วง - บ้านตาด่าง จึงงดจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลาดังกล่าว

    รายละเอียดข่าว

📢📢 แจ้งประชาสัมพันธ์🎉🎉 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. กองช่าง อบต.โจดม่วง จะทำการเปลี่ยนทรายและทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปา สายบ้านโจดม่วง - บ้านตาด่าง จึงงดจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลาดังกล่าวฯ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ใสสะอาด💦💦 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้น้ำประปา สายบ้านโจดม่วง -บ้านตาด่าง ได้รองน้ำเพื่อไว้ใช้ให้เพียงพอ จึงแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์    เอกสารประกอบ
แจ้งประชาสัมพันธ์🎉🎉 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. กองช่าง อบต.โจดม่วง จะทำการเปลี่ยนทรายและทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปา สายบ้านโจดม่วง - บ้านตาด่าง จึงงดจ่ายน้ำประปาในช่วงเวลาดังกล่าว
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ