องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565 🍀กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ(นางฟ้าจำแลง) เปิดรับสมัคร บุคคลภายในเขตโจดม่วง หรือ นอกเขตตำบล 🍃และการประกวดกระทงสวยงาม 🌺ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

    เอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ