องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ  จากสายงานประเภททั่วไป  เป็นสายงานประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  ในระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2566  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด

     เอกสารประกอบ
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ