องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

กองช่าง


 

นายพิเชษฐ์  สะตุพันธ์


ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอนุทัศน์  ก้อนคำ

นายวัฒนเกียรติ์  น้อยพรหม
นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานประปา


นายณัฐพร  ทองสุข

นายนิติศักดิ์  นากรณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจดวัดมาตรน้ำประปา