องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 25 พ.ย. 2565 ]0
2 ส่วนที่2 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) [ 30 ต.ค. 2563 ]0
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563 ส่วนที่-5-การติดตามและประเมินผล [ 30 ต.ค. 2563 ]0
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563 ส่วนที่-2-1-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ฯจม. [ 30 ต.ค. 2563 ]0
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563 ส่วนที่-3-การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ [ 30 ต.ค. 2563 ]0
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2563 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น-ผ.01 [ 30 ต.ค. 2563 ]0
7 ส่วนที่1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]0