องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ [ 25 พ.ย. 2565 ]0
2 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 25 พ.ย. 2565 ]0
3 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 25 พ.ย. 2565 ]0
4 คำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย [ 25 พ.ย. 2565 ]0
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01 [ 25 พ.ย. 2565 ]0
6 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.02 [ 25 พ.ย. 2565 ]0
7 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป [ 25 พ.ย. 2565 ]0
8 ใบขอรถบรรทุกน้ำ [ 25 พ.ย. 2565 ]0
9 ใบยืมพัสดุ [ 25 พ.ย. 2565 ]0
10 หนังสือมอบอำนาจ [ 25 พ.ย. 2565 ]0