องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

คณะผู้บริหาร

   
  นายจักรพันธ์  เลาะหะนะ  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง  
   ติดต่อ 086-8689035
 
     
 นายสวัสดิ์  นากรณ์
   นายสงวน  ศรีมุทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง
 ติดต่อ 094-3268453
  ติดต่อ 061-5181031
     
   นายอุดม  จิตคติ
 
  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง  
  ติดต่อ 082-9056809