องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ก.พ. 2567 ]1
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]1
3 รายงานการัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ่ายขาดสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และบัญชีโอนงบประมาณ ครั้งที่ 1)) [ 25 ธ.ค. 2566 ]3
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]1
5 รายงานการัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) [ 2 ต.ค. 2566 ]7
6 รายงานการัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) [ 2 ต.ค. 2566 ]4
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การขายพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง [ 8 ก.พ. 2566 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโจดม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 7 ก.พ. 2566 ]54
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลโจดม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 7 ก.พ. 2566 ]37
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 27 ม.ค. 2566 ]43
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 27 ม.ค. 2566 ]111
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่น้อย [ 22 ธ.ค. 2565 ]49
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่น้อย ตำบลโจดม่วง [ 9 ธ.ค. 2565 ]41
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่ [ 7 ธ.ค. 2565 ]37
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]40
17 ประเกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]107
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]36
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]39
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิ.ย. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]35
 
หน้า 1|2