องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโจดม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 7 ก.พ. 2566 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลโจดม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 7 ก.พ. 2566 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 27 ม.ค. 2566 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูปภายในหมู่บ้าน บ้านโจดม่วง หมู่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 27 ม.ค. 2566 ]14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่น้อย [ 22 ธ.ค. 2565 ]15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่น้อย ตำบลโจดม่วง [ 9 ธ.ค. 2565 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 56 – 008 สายแยกทางหลวงชนบท ศก.4029 บ้านดู่น้อย หมู่ 9 ถึงแยกทางบ้านโจดม่วง – พลไว หมู่ที่ 9 บ้านดู่ [ 7 ธ.ค. 2565 ]8
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]11
9 ประเกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ต.ค. 2565 ]30
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]8
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]10
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิ.ย. 63 [ 1 ก.ค. 2563 ]8
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เดือน พ.ค 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]6
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เม.ย 63 [ 1 พ.ค. 2563 ]7
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ก.พ.63 [ 3 มี.ค. 2563 ]11
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ม.ค. 63 [ 3 ก.พ. 2563 ]8