องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 15 ม.ค. 2567 ]13
2 คู่มือการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ [ 15 ม.ค. 2567 ]24
3 คู่มือการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ม.ค. 2567 ]26
4 คู่มือการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]37
5 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 9 ธ.ค. 2565 ]46
6 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 9 ธ.ค. 2565 ]49
7 คู่มือ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 ธ.ค. 2565 ]47
8 คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 9 ธ.ค. 2565 ]46
9 คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย [ 9 ธ.ค. 2565 ]47
10 คู่มือ การจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ [ 9 ธ.ค. 2565 ]45
11 คู่มือ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ธ.ค. 2565 ]43