องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 9 ธ.ค. 2565 ]5
2 คู่มือ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
3 คู่มือ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
4 คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ [ 9 ธ.ค. 2565 ]5
5 คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
6 คู่มือ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
7 คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย [ 9 ธ.ค. 2565 ]5
8 คู่มือ การจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
9 คู่มือ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ธ.ค. 2565 ]4