องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ