องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านดอนทัพควาย หมู่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 20 ก.ค. 2566 ]27
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการยกระดับถนนคอนเรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านครั่งน้อย หมู่ 6 – บ้านโจดม่วง หมู่ 4 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 17 ก.ค. 2566 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครั่งน้อย หมู่ที่ 6 ไปคุ้มไร่ฝ้าย ตำบล โจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 6 ก.ค. 2566 ]31
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดู่น้อย หมู่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 26 มิ.ย. 2566 ]31
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดจิก หมู่ 7 ซอยศรีอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 26 มิ.ย. 2566 ]29
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พักน้ำ บ้านชาดโง หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พักน้ำ บ้านชาดโง หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 14 มิ.ย. 2566 ]31
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่พักน้ำ บ้านชาดโง หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 14 มิ.ย. 2566 ]31
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านผักผ่อง หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 13 มิ.ย. 2566 ]30
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองบัวหล่น หมู่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ [ 29 พ.ค. 2566 ]32