องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยราคากลาง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดู่น้อย หมู่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดู่น้อย หมู่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง