องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]21
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]16
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2566 ]13
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]3
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 17 ส.ค. 2566 ]17
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]42
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]43
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]45
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]41
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]42
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2-2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]46
13 รายงานการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1-2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]45
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]40
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]40
16 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]44
17 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]46
18 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]47