องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทาฃการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท. [ 15 ม.ค. 2567 ]2
2 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 15 ม.ค. 2567 ]2
3 แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]2
4 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 15 ม.ค. 2567 ]2
5 คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]2
6 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2567 ]2
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 15 ม.ค. 2567 ]3
8 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 15 ม.ค. 2567 ]2
9 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2567 ]2
10 คูมือปฏิบัติงานกองช่าง [ 10 ก.พ. 2566 ]44
11 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 ม.ค. 2566 ]36