องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.

      องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยมี นางสาวสุภาวดี ปักอิ่นทรี์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วงทุกคน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งช่าติ ประจำปี 2567 ขึ้น ในงานนี้ได้เชิญ นายวีระพงศ์ คำนึง ปลัดอำเภอศิลาลาด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งในงานได้มีกิจกรรมให้เด็กๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้เข้าร่วมและลุ้นรางวัลต่างๆ มากมาย งานจัด ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสตืปัญญา เป็นคนดีของสังคมและกประเทศชาติต่อไป

กองการศึกษา/ อบต.โจดม่วง

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13