องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน มกราคม 2567


📌วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักปลัดพร้อมด้วยพนักงาน อบต.โจดม่วง ออกรับซื้อขยะ ในพื้นที่ตำบลโจดม่วง บ้านผักผ่อง ม.1,บ้านดู่น้อย ม.9,บ้านครั่งน้อย ม.6,บ้านดอนทัพควายม.2, ช่วงบ่าย บ้านชาดโง ม.8,บ้านตาด่าง ม.5,บ้านโจดม่วง ม.10,บ้านโจดม่วง ม.4 ตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน มกราคม 2567  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2566 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำควาามสะอาดในพื้นที่

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13