องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ภายใต้งานบริหารจัดการแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื้น จังหวัดศรีสะเกษ


วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (กอ.รมน.) ได้กำหนดจัดประชุมตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล ภายใต้งานบริหารจัดการแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยื้น จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจักรพันธ็์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เป็นประธานเปิดงาน ,นายวีระพงศ์ คำนึง ปลัดอำเภอศิลาลาด ,นายจงศิลป์ บุตราช พัฒนาการอำเภอศิลาลาด , เจ้าหน้าที่ อบต ,กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต.โจดม่วง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุุมองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เพื่อร่วมประมาณสถานการณ์และวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ และหนทางการแก้ไขปัญหาการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในตำบล

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13