องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


รณรงค์ การเลือกตั้ง  ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง มาใช้สิทธิการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พ.ย.2564 นี้ ครับ


รณรงค์ การเลือกตั้ง  ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง มาใช้สิทธิการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พ.ย.2564 นี้ ครับ
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07