องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ซ่อมแซ่มไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านดู่น้อย หมู่ 9


วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้มอบหมายให้นายช่างไฟฟ้าและพนักงานกองช่างเข้าแก้ไข ไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านดุ่น้อย จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1. หน้าบ้านนายสิมมา บุตรศรี 2. หน้าบ้านนายสมพงษ์ ตุพิลา 3. หน้าบ้านนายคมสัน มั่นคง เพื่อบริการสาธารณะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโจดม่วง ได้รับความสะดวก มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน กองช่าง/อบต.โจดม่วง
2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13