องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


📌วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักปลัดพร้อมด้วยพนักงาน อบต.โจดม่วง ออกรับซื้อขยะ ในพื้นที่ตำบลโจดม่วง บ้านผักผ่อง ม.1,บ้านดู่น้อย ม.9,บ้านครั่งน้อย ม.6,บ้านดอนทัพควายม.2, ช่วงบ่าย บ้านชาดโง ม.8,บ้านตาด่าง ม.5,บ้านโจดม่วง ม.10,บ้านโจดม่วง ม.4 ตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

#โครงการธนาคารขยะ อบต.โจดม่วง

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13