องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567


📌วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.         

           องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยงานกิจการสภา  สำนักปลัด ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยมี นายวิจิตร วิรุณพันธ์ เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วงได้เข้าร่วมประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

งานกิจการสภา/อบต.โจดม่วง

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13