องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีพัสดุแต่ละกองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วงนำทีมโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีพัสดุแต่ละกองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07