องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีพัสดุแต่ละกองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วงนำทีมโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีพัสดุแต่ละกองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-01
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-29