องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีพัสดุแต่ละกองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วงนำทีมโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีพัสดุให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีพัสดุแต่ละกองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29