องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


การประกวดนางนพมาศ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2565


วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง,หน่วยงานราชการ , ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลโจดม่วง โดยมี นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานในพิธี ชมการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงสวยงาม ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565

2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07