องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดโครงการอบรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ ขยะที่ย่อยสลายได้และการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโจดม่วง

2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07