องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดโครงการอบรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ ขยะที่ย่อยสลายได้และการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโจดม่วง

2024-06-07
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-01
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-29