องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดโครงการอบรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ ขยะที่ย่อยสลายได้และการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโจดม่วง

2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29