องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


พิธีรำเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด และแข่งขันกีฬาสามัคคี


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง พร้อมด้วยพนักงานหญิงองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง 20 ท่าน เข้าร่วมพิธีรำเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด และช่วงบ่ายได้ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคี ทั้ง 4 ตำบล ณ สนามที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18