องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


พิธีรำเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด และแข่งขันกีฬาสามัคคี


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง พร้อมด้วยพนักงานหญิงองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง 20 ท่าน เข้าร่วมพิธีรำเฉลิมฉลอง 25 ปี อำเภอศิลาลาด และช่วงบ่ายได้ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคี ทั้ง 4 ตำบล ณ สนามที่ว่าการอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07