องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

ณ หอประชุมองค์กรการบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07