องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

ณ หอประชุมองค์กรการบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29