องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565


วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

ณ หอประชุมองค์กรการบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13