องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมอาสาสมัครพลเรือน (อพปร.) ตำบลโจดม่วงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 และมอบหมายให้ อพปร.ตำบลโจดม่วง ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้าแยกโจดม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29