องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมอาสาสมัครพลเรือน (อพปร.) ตำบลโจดม่วงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 และมอบหมายให้ อพปร.ตำบลโจดม่วง ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้าแยกโจดม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18