องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


ประชุมการจัดตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมอาสาสมัครพลเรือน (อพปร.) ตำบลโจดม่วงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งจุดบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 และมอบหมายให้ อพปร.ตำบลโจดม่วง ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณห้าแยกโจดม่วง เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งด่านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07