องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมหารือการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 27 ธัน่วาคม 2565

        องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมหน่วยงานราชการ,หัวหน้าส่วน,ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เพื่อหารือการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาดิ ประจำปี 2566

 

 

2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29