องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมหารือการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 27 ธัน่วาคม 2565

        องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมหน่วยงานราชการ,หัวหน้าส่วน,ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง เพื่อหารือการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาดิ ประจำปี 2566

 

 

2024-06-07
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-01
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-29