องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมเพื่อหารือจัดตั้งกลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลโจดม่วง


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมหารือจัดตั้งกลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลโจดม่วงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชนตำบลโจดม่วง

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29