องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมทำบุญนุ่งผ้าไทยใส่บาตร และกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโจดม่วง


วันที่่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

         นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด หัวหน้าส่วนในอำเภอศิลาลาด นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายก อบต.โจดม่วง พร้อมทั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง และประชาชนในพื้นที่อำเภอศิลาลาด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญนุ่งผ้าไทยใส่บาตร และกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโจดม่วง ได้นำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย ณ วัดบ้านชาดโง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

        ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 12 ครัวเรือน ในพื้นตำบลโจดม่วง พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ และสอบถามปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อจะได้ประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เป็นการสร้างความสุขให้เสมอกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง…

🏆🥇 ศิลาลาด อำเภอคุณธรรมต้นแบบ

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29