องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลโจดม่วง (สปสช.)


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลโจดม่วง (สปสช.) ขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตำบลโจดม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

2024-03-14
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13