องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลโจดม่วง (สปสช.)


วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพตำบลโจดม่วง (สปสช.) ขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตำบลโจดม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566

2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29