องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2566


📌วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

         องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ,นายสงวน ศรีสมุทร รองนายกฯ ,นายสวัสดิ์ นากรณ์ รองนายกฯ ได้เรียกประชุมพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อประชุมหารือข้อราชการและติดตามรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

ในการนี้พนักงาน/ลูกจ้างได้มอบกระเช้าปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะผู้บริหารในครั้งนี้ด้วย

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18