องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง,กศน.ตำบลโจดม่วง,หน่วยงานราชการ,ผู้นำหมู่บ้าน และพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.โจดม่วงทุกคน โดยมีนายสมภพ ศรีภาค์ ท้องถิ่นอำเภอศิลาลาด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำบลโจดม่วงของเรา..

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ให้การสนับสนุนบริจาคเงิน, ของรางวัล,อาหารทำให้การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 🙏🙏

2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29