องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


พิธีทำบุญตักบาตร และทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ แท่นพระพุทธรูปประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง


วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

        องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ แท่นพระพุทธรูปประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยมีพระอาจารย์ จรัญ อนังคโน เจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง มาเป็นประธานมอบพระพุทธรูปให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

       ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับคุณแม่น้อย รัตนะโสภา ร้าน ต.ศรีทอง พร้อมครอบครัวที่บริจาคพระพุทธรูปในครั้งนี้

2024-02-21
2024-02-20
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-06
2024-01-25
2024-01-18
2024-01-13
2023-12-18