องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


📌วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้เรียกประชุมพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชุมหารือข้อราชการและติดตามรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29