องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


📌วันพฤหัสที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้เรียกประชุมพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อประชุมหารือข้อราชการและติดตามรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

2023-03-08
2023-03-03
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-03
2023-01-14
2023-01-04
2022-12-29