องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


ขอบคุณท่านนายกจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายก อบต.โจดม่วง ที่มอบสิ่งของแก่ให้แก่นายสุดใจ บุญตะนัย เนื่องในวันรับมอบบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้ครับ


ขอบคุณท่านนายกจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายก อบต.โจดม่วง ที่มอบสิ่งของแก่ให้แก่นายสุดใจ บุญตะนัย เนื่องในวันรับมอบบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้ครับ
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-26
2022-12-22
2022-11-18
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-27
2022-10-07