องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรับซื้อขยะ ประจำเดือนสิงหาคม 2566


📌วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักปลัดพร้อมด้วยพนักงาน อบต.โจดม่วง ออกรับซื้อขยะ ในพื้นที่ตำบลโจดม่วง บ้านผักผ่อง ม.1,บ้านดู่น้อย ม.9,บ้านครั่งน้อย ม.6,บ้านดอนทัพควายม.2, ช่วงบ่าย บ้านชาดโง ม.8,บ้านตาด่าง ม.5,บ้านโจดม่วง ม.10,บ้านโจดม่วง ม.4 ตามโครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

#โครงการธนาคารขยะ อบต.โจดม่วง

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18