องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง


วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง โดยสำนักปลัด/งานป้องกันและสาธารณภัย ได้จัดโครงการฝึกทบทวนทีมกู้ชีพ กู้ภัย โดยมี นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายก อบต.โจดม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และนายจิรกิตต์ สำราญ พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาหน่วยกู้ชีพฯ เพิ่มพูนทักษะความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ ร่วมทั้งการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

สำนักปลัด/งานป้องกันและสาธารณภัย

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18