องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ซ่อมแซมน้ำประปา บ้านโจดม่วง หมู่ 10


วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง มอบหมายให้พนักงานประปาและพนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ แก้ไขซ่อมแซ่มท่อน้ำประปา บ้านโจดม่วง หมู่ 10

เพื่อบริการสาธารณะให้พี่น้องชาวบ้านโจดม่วงใช้น้ำประปาตามปกติ

กองช่าง/งานประปา

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18