องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภา แปรญัติติ


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง นำโดย นายจักรพันธ์ เลาะหะนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วาระที่ ๒ แปรญัตติและขอมติเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี 2567

สำนักปลัด/งานแผนฯ

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-13
2023-09-06
2023-08-29
2023-08-29
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-18